Koncernledning

Koncernledningen består av vd, vice vd tillika CFO, cheferna för marknadsområdena Nord, Mitt och Syd samt affärsområde Svenska Skogsplantor, cheferna för staberna HR och Kommunikation, Juridik och Fastigheter, Affärsutveckling och Innovation samt Skogsbruk.

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Vd och koncernchef

Tel: 08-655 91 74 08-655 91 74

Skicka e-post till Per-Olof

Född 1955
Anställd sedan 2011

Civilingenjör Maskin, KTH. Tidigare vd för Svevia, f.d. Vägverket Produktion. Chef Stora Enso affärsområde Obestruket Magasinspapper och Massa samt chef Stora Enso enheten Transport och Distribution. Vd Grycksbo Pappersbruk, tidigare chefsbefattningar SCA och Modo. Styrelseledamot i Setra Group AB. Styrelseledamot i Mesta AS.

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO

Tel: 08-655 92 90 08-655 92 90

Skicka e-post till Per

Född 1958
Anställd sedan 2010

Civilekonom vid högskolan i Örebro. Tidigare CFO, vVD och administrativ direktör på Apoteket AB, ekonomidirektör Postgirot Bank AB samt ekonomidirektör Posten AB. Styrelseledamot i Setra Group AB.Nina Arkeberg styrelse

Nina Arkeberg

Vd-assistent och adjungerad i koncernledningen

Tel: 08-655 92 81 08-655 92 81 , 076-804 10 22 076-804 10 22

Skicka e-post till Nina

Född 1967
Anställd sedan 2011

Filosofie magister, huvudämne Företagsekonomi, vid Högskolan i Dalarna. Tidigare bland annat vd-assistent Svevia, f.d. Vägverket Produktion samt vd-assistent Stora Enso Grycksbo Bruk.Viveka Beckeman

Viveka Beckeman

Chefsjurist stab Juridik och Fastigheter

Tel: 08-655 91 08 08-655 91 08 , 070-275 24 48 070-275 24 48

Skicka e-post till Viveka

Född 1971
Anställd sedan 2012

Jurist vid Lunds universitet. Tidigare bland annat chefsjurist på Aditro Holding AB, advokat vid advokatfirman Vinge samt fiskal från Svea Hovrätt och tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt. Vice ordförande i SunPine AB.

Eva Karlsson Berg

Eva Karlsson Berg

Chef Marknadsområde Mitt

Tel: 010-544 95 04 010-544 95 04 , 070-515 43 75 070-515 43 75

Skicka e-post till Eva

Född 1959
Anställd sedan 2015

Civilingenjör. Tidigare bland annat på ledande positioner inom Stora Enso.

Roger Johansson

Roger Johansson

Chef Affärsområde Svenska Skogsplantor

Tel: 0911-784 03 0911-784 03 , 070-686 18 22 070-686 18 22

Skicka e-post till Roger

Född 1972
Anställd sedan 2002

Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och MBA vid Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare bl.a. ledande befattningar inom sågverksindustrin och i Sveaskog, bl.a. som biträdande skogschef och marknadschef. Styrelseledamot i Träcentrum Norr.

Fredrik Klang

Fredrik Klang

Chef Marknadsområde Syd

Tel: 0470-765 455 0470-765 455 , 070-697 03 77 070-697 03 77

Skicka e-post till Fredrik

Född 1970
Anställd sedan 2000

Jägmästare och skoglig doktor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Tidigare bland annat marknadsområdes- och produktionsansvarig Götaland, distriktschef Sveaskog Västra Götaland och skogsskötselledare Västra Götalands distrikt, AssiDomän Forestry.

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson

Chef Stab Skogsbruk

Tel: 0911-784 20 0911-784 20 , 070-374 01 03 070-374 01 03

Skicka e-post till Tommy

Född 1954
Anställd sedan 1999

Jägmästare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Tidigare bland annat skogsförvaltare på Domänverket, VD sågverk samt kundansvarig på AssiDomän i Norra Norrbotten, marknadsområdesansvarig på Sveaskog i Norrbotten. Styrelseledamot Shorelink och Effektivare SkogsbränsleSystem.

Inger Thorén Emilsson

Inger Thorén Emilsson

HR- och Kommunikationschef

Tel: 010-471 84 82 010-471 84 82 , 070-248 93 51 070-248 93 51

Skicka e-post till Inger

Född 1965
Anställd sedan 2016

Tidigare ledande befattningar inom bland annat Telia Sonera, Stora Enso och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Anette Waara

Anette Waara

Chef Marknadsområde Nord

Tel: 010-544 99 59 010-544 99 59

Skicka e-post till Anette

Född 1969
Anställd sedan 2002

Jan Wintzell

Jan Wintzell

Chef Stab Affärsutveckling & Innovation

Tel: 010-544 95 77 010-544 95 77 , 070-319 66 61 070-319 66 61

Skicka e-post till Jan

Född 1961
Anställd sedan 2013

Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Tidigare bland annat på ledande positioner inom Pöyry Consulting.