)
Inköp och upphandling

Inköp och upphandling

Sveaskog köper årligen varor, tjänster och entreprenader för flera miljarder kronor. Det är därför av stor betydelse för företagets lönsamhet och möjlighet att nå mål hur inköp/upphandlingar genomförs, vilka leverantörer och entreprenörer som anlitas, hur våra entreprenörer uppträder, hur leveransåtaganden uppfylls och till vilka kommersiella villkor.

Vi ska uppfattas som en attraktiv och ansvarstagande kund/uppdragsgivare genom att följa ingångna avtal, stimulera till ständiga förbättringar, genomföra kvalitativ leverantörsvärdering/uppföljning och i övrigt agera på ett professionellt och korrekt sätt i alla situationer. Samtidigt ska etiska, miljömässiga och sociala bedömningsgrunder alltid finnas med i processen.

Vår uppförandekod tydliggör hur Sveaskog ska uppträda som både affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör.

Vi arbetar med kategoristyrning (Purchasing Category Management) och upphandling i konkurrens samt integrerar effektiva IT-lösningar som digital entreprenörsfakturering (EFA) i vår inköpshantering.

Som Inköpare ska vi vara affärsmässiga med hög integritet så att våra leverantörer och entreprenörer kan känna sig trygga för att lämnad känslig information hanteras med stor varsamhet och inte utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet enligt gällande praxis, avtal eller lagstiftning.