Finansiell information

Finansiell information

Vi redovisar vårt finansiella resultat fyra gånger per år och ger ut vår årsredovisning och hållbarhetsredovisning i mars.

1 oktober – 31 december 2016 i korthet

 • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som inköpt skogsråvara, ökade marginellt till 1 549 MSEK (1 546). Leveransvolymerna ökade med en procent medan priserna minskade med i genomsnitt två procent.
 • Det operativa rörelseresultatet uppgick till 309 MSEK (362). Leveransvolymerna från egen skog minskade med tre procent och priserna med två procent.
 • Värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 0 MSEK (917).
 • Kvartalets resultat minskade till 291 MSEK (952) främst hänförligt till lägre förändring av redovisat verkligt värde av växande skog.

1 januari – 31 december 2016 i korthet

 • Nettoomsättningen minskade med tre procent till 5 922 MSEK (6 078). Leveransvolymer minskade med en procent och priserna med i genomsnitt två procent.
 • Det operativa rörelseresultatet uppgick till 1 128 MSEK (1 280). Såväl leveranser från egen skog som priser minskade med två procent.
 • Värdeförändringen på växande skog var 319 MSEK (1 432).
 • Årets resultat minskade till 1 190 MSEK (2 017) på grund av ett lägre operativt rörelseresultat och en lägre förändring av redovisat verkligt värde av växande skog.

 

Finansiell kalender

2017

 • 26 april: Delårsrapport januari-mars

 • 17 juli: Delårsrapport januari-juni

 • 26 oktober: Delårsrapport januari-september

2018

 • Januari: Bokslutskommuniké 2017

 • Mars: Årsredovisning 2017

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO