Bolagsstämma

Bolagsstämma

Sveaskogs årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman får hållas i Östersund, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Sveaskogs årsstämma är öppen för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara och ställa frågor. 

2016 års årsstämma

Sveaskogs årsstämma ägde rum tisdagen den 26 april, kl 14.00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm. 

Sveaskogs årsstämma beslutade om utdelning om 800 miljoner kronor för 2015. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen. 

Till styrelseledamöter omvaldes Helene Biström (ordförande), Eva Färnstrand, Thomas Hahn och Anna-Stina Nordmark Nilsson. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Annika Nordin, Sven Wird och Leif Ljungqvist. Johan Hallberg och Birgitta Johansson-Hedberg stod inte till förfogande för omval.

Fackföreningarna har utsett Sofia Gilliusson (SI/Naturvetarna) och Sture Persson (GS-facket) till ordinarie ledamöter och Thomas Esbjörnsson (Ledarna) och Lars Djerf (GS-facket) till suppleanter.

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Hans Warén utsågs till huvudansvarig revisor.