Bolagsstämma

Bolagsstämma

Sveaskogs årsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Bolagsstämman får hållas i Östersund, Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Årsstämman utser styrelse på förslag av ägaren och fastställer resultaträkning och balansräkning, samt avhandlar andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

Sveaskogs årsstämma är öppen för allmänheten. Dessutom har riksdagsledamöter särskild rätt att närvara och ställa frågor. 

2017 års årsstämma

Sveaskogs årsstämma äger rum onsdag 26 april 2017 kl 13.00 på Sveaskogs huvudkontor, Torsgatan 4, Stockholm. 

Riksdagsledamöter och allmänhet som vill närvara under årsstämman kan meddela detta genom:

Anmälan bör vara företaget tillhanda senast en vecka före årsstämman.