)

Kontaktpersoner naturvårdsfrågor

Här hittar du våra kontaktpersoner inom naturvårdsfrågor.

Övergripande frågor

Olof Johansson

Olof Johansson

Chef Skogsskötsel och Miljö

Stefan Bleckert

Stefan Bleckert

Naturvårdschef

Peter Bergman

Peter Bergman

Landskapsekolog

Helena Dehlin

Helena Dehlin

Verksamhetsutvecklare naturvård

Tel: 010-544 99 81 010-544 99 81 , 070-359 55 20 070-359 55 20

Skicka e-post till Helena

NorrA Sverige

Lars-Göran Ek

Lars-Göran Ek

Miljö- och naturvårdsspecialist

Norra Norrbotten

Tel: 0923-696 54 0923-696 54

Skicka e-post till Lars-Göran

Mellansverige

Håkan Kristoffersson

Håkan Kristoffersson

Miljö- och naturvårdsspecialist

Södra Norrland

Tel: 010-544 95 20 010-544 95 20

Skicka e-post till Håkan

Stefan Toterud

Stefan Toterud

Miljö- och naturvårdsspecialist

Norra Bergslagen

Tel: 0222-336 70 0222-336 70

Skicka e-post till Stefan

Rune Andersson

Rune Andersson

Miljö- och naturvårdsspecialist

Södra Bergslagen

Tel: 010-544 95 12, 070-374 55 61 010-544 95 12, 070-374 55 61

Skicka e-post till Rune

Jonas Björklund

Jonas Björklund

Miljö- och naturvårdsspecialist

Södra Sverige

Babs Stuiver

Babs Stuiver

Miljö- och naturvårdsspecialist

Sara Östh

Sara Östh

Miljö- och naturvårdsspecialist