)
Finansiering och gröna obligationer

Finansiering och gröna obligationer

Sveaskog är inte ett börsnoterat företag och har därför inte möjlighet till egenfinansiering. Vid sidan av internt genererade medel finansierar vi verksamheten via externa lån och har bland annat gett ut en grön obligation.

Idag sker merparten av företagets upplåning via kort och långfristigt publikt låneprogram. Sveaskog har även tillgång till ett antal bilaterala låneavtal.

Grön obligation

Sveaskog har gett ut en grön obligation. Norska DNV GL har bedömt Sveaskog som ett helgrönt företag. Därför kan vi använda likviden till allmän finansiering av verksamheten. För att betecknas som ett helgrönt företag måste mer än 90 procent av intäkterna komma från verksamhet som anses ha en klar positiv miljöpåverkan. Läs mer i pressmeddelandet. 

Kreditvärdering

Sveaskog och andra låntagare bedöms enligt två huvudparametrar: 

  • Värdering av rörelserisken, vilket omfattar bedömning av branschen, konkurrensläget, företagsledning och affärsstrategierna
  • Finansiell riskvärdering, vilket omfattar finanspolicies, kassaflödesanalys, lönsamhet, kapitalstruktur och finansiell flexibilitet

Sveaskog har inte någon officiell kreditvärdering från kreditvärderingsinstitut.

Sveaskogs finansverksamhet

Sveaskogs stab Ekonomi och Finans ansvarar för företagets finansverksamhet. Det innebär bland annat ansvar för företagets finansiering, kassahantering, valutahantering och finansiella riskexponering. Finansavdelningen har till uppgift att säkerställa Sveaskogs finansiella flexibilitet.

Låneprogram

Typ av lån Arrangör Belopp (miljoner SEK)
Företagscertifikat Swedbank 5 000
MTN Handelsbanken 8 000
Bilaterala låneavtal*   4200

*slutförfall 2018-2021

Företagscertifikatsprogram SEK 5.000.000.000