Finansiella fakta i korthet

Finansiella fakta i korthet

De finansiella nyckeltalen uppdateras varje år i samband med årsredovisningen.

  2011 2012 2013 2014 2015
Nettoomsättning, MSEK 6 724 6 307 6 056 6 232 6 078
Rörelseresultat före värdeförändring skog, MSEK 1 282 919 1 168 1 386 1 368
Värdeförändring skog, MSEK 177  503 1 046 1 032 1 432
Rörelseresultat, MSEK 1 459 1 422 2 214 2 418 2 800
Resultat före skatt, MSEK 1 229  1 128  1 941 2 157 2 586
Årets resultat, MSEK  899 2 155  1 475 1 691 2 017
Avkastning på eget kapital, % 4,7  12,3  8,8 9,4 10,6
Direktavkastning, % 4,4  3,2  3,9 5,0 4,7
Soliditet, % 54  47  49 50 51
Avkastning på operativt kapital, % 6,1  5,8  8,7 9,2 10,3
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,28  0,55  0,49 0,44 0,41
Utdelning, MSEK 4 473 435  450 800 800*
Antal tillsvidareanställda 726  702  693 678 688
Medelantal anställda 1 008 949  899 877 851

 

*För 2015 anges föreslagen utdelning