)

Ekopark Omberg

Ekopark Omberg ligger i Östergötland vid Vätterns strand och är ett av landets mest välbesökta naturområden med en mosaik av skogar och dramatiska bergsbranter.

Ekopark Omberg är Sveriges artrikaste skogslandskap, med många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och de färgsprakande slåtterängarna är några av dem.

Vackra vyer

En milslång rasbrant med naturskogar sätter också stor prägel på landskapet. Du kan njuta av den fantastiska utsikten från Hjässan - Ombergs högsta punkt - och vandra bland jätteekar och månghundraåriga granar eller låta dig fängslas av de vackra orkidéerna som finns i Ombergs många kalkkärr.

Välbesökt

Med sina 1 700 hektar är Omberg en av Sveaskogs mindre ekoparker, men samtidigt en av de mest välbesökta. Varje år söker sig cirka 350 000 människor till det mytomspunna berget med den vackra naturen och de många kulturminnena.

Naturvårdssatsning

Sveaskog vill skapa mer ädellövskogar och mer granskog med höga naturvärden samt återskapa ängsmarker. Vårt mål är också att öka antalet grova ekar, så kallade jätteekar från 400 till 5 000 - ett projekt som tar åtskilliga generationer att genomföra.

 

Skogsexkursion i Ekopark Omberg

Varmt välkommen till exkursion med Sveaskog på Omberg tisdagen den 4 april kl. 16.00

Vi tittar på utförda åtgärder sedan ekoparken invigdes, berättar om våra kommande planer samt lyssnar till era synpunkter på vår verksamhet.

Samling kl. 16.00 på Stora parkeringen vid Stocklycke därefter samåkning i egna bilar. Lämpliga kläder efter väder, inga långa vandringar, inga blöta marker. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.


För mer info – kontakta Christer Samuelsson, områdesansvarig, 070-331 79 72.

Välkomna!

Stefan Bleckert, naturvårdschef
Anna Stridsman, resultatområdeschef Vimmerby
Christer Samuelsson, områdesansvarig Omberg

Snabba fakta

  • Invigd: 2003 
  • Missa inte: Bokskogens naturreservat, Rödgavels grotta, jätteekarna. 
  • Tips på aktiviteter: Vandring, guidade turer, paddling. 
  • Intressanta arter: Kärrknipprot, kungsörn, läderbagge. 
  • Storlek: 1 700 hektar 
  • Läge: Vid Vätterns östra strand i Östergötland.

Kontakta oss

Tel: 0771-787 100 0771-787 100

Skicka e-post till Kundcenter

Kontakta Sveaskogs kundcenter vid frågor eller beställning av broschyrer.