)

Veckoupplåtelse: Jaktområde Suorsa, högvilt och småvilt

Suorsa är vida känt för sina stora älgtjurar och är ett riktigt drömområde för löshundsjakt. 

Län: Norrbotten

Kommun: Pajala

Areal: 5000 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt och småvilt

Period: 2017-09-04 - 2017-09-10, v.36

Tilldelning: 2 vuxna, 2 kalvar

Visa karta och vägbeskrivning

Suorsaområdet är cirka 5000 ha stort och ligger i Pajala kommun inom Kengisskogens ÄSO.

Suorsa är vida känt för sina goda älgbiotop och stora tjurar. Jaktområdet  är välarronderat med mycket varierade biotoper. Inga större vägar går genom området, vilket ger området en extra trevlig prägel. 

På området finns en jättefin stuga med 8-10 bäddar samt bastu, slakthus och fyrhjuling, som är möjligt att hyra av jaktlaget.

Tilldelning är 2 vuxna älgar och 2 kalvar.

Sista anbudsdag 2017-05-28

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker enligt korttidsavtal angiven period (se ovan). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Marcus Jatko

Marcus Jatko

Jakt- och klövviltsansvarig

Norra Norrbotten

Tel: 0923-787 03 0923-787 03

Skicka e-post till Marcus

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.