Unik jaktmark i Katrineholm, högvilt och småvilt

Vi erbjuder en unik jaktmark med mycket god vilttillgång utanför Katrineholm. Här finns fantastiska möjligheter till en lyckad jakt på kronhjort, dovhjort, älg, rådjur och vildsvin. 

Län: Södermanland

Kommun: Katrineholm

Areal: 1344 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt och småvilt

Period: Ett år i taget, tillsvidareavtal

Visa karta och vägbeskrivning

Marken ingår i Floda-Julita Älgskötselområde och Kronskötselområde. Vilttillgången bedöms som god. Avskjutningen på området för jaktår 16/17 motsvarar 2,9 älgar per 1000 ha, vuxna och kalvar.

Anbudet skall anges som pris exkl moms. Länsstyrelsens fällavgifter för vuxen älg 1000 kr och älgkalv 200 kr tillkommer oavsett lämnat anbud.

Sista anbudsdag 2017-04-30.

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker ett år i taget (tillsvidareavtal). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Erik Björnlund

Erik Björnlund

Jakt- och klövviltsansvarig

Södra Bergslagen

Tel: 010-544 95 42 010-544 95 42

Skicka e-post till ErikLämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.