Naturskön jakt i Rosfors, högvilt och småvilt

Vi erbjuder en naturskön jaktupplevelse i trakterna utanför Piteå i Norrbotten. Här finns goda möjligheter till jakt på älg eller småvilt - och har du tur kanske du även får se björn. 

Län: Norrbotten

Kommun: Piteå

Areal: 3313 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt och småvilt

Period: Korttidsavtal, 4-10 september 2017

Tilldelning: 2 vuxna + 2 kalvar

Visa karta och vägbeskrivning

Marken ingår i Sveaskogs Ekopark Rosfors som är ett populärt område för friluftsliv, bär- svampplockning och fiske. Delar av marken utgörs av Lustgårdens naturreservat. Jakt är dock tillåtet i reservatet. Se bifogad pdf för restriktioner som gäller i naturreservatet.

Vilttillgången bedöms som god. Jakten omfattar högvilt och småvilt. Björn är också tillåten under förutsättning att inte alla björnar redan är skjutna. Köparen ombeds kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten på telefon 010-225 57 71 för aktuell information.

Anbudet skall anges som pris exkl moms. Länsstyrelsens fällavgifter för vuxen älg 400 kr och älgkalv 100 kr tillkommer oavsett lämnat anbud.

Sista anbudsdag 2017-05-10.

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker enligt korttidsavtal angiven period (se ovan). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Anders Harr

Anders Harr

Jakt- och klövviltsansvarig

Södra Norrbotten

Tel: 0960-559 23 0960-559 23

Skicka e-post till Anders

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.