)

Jaktområde i småländska Vrigstad, högvilt och småvilt

Vi erbjuder jaktmark i fina omgivningar väster om Vrigstad i Sävsjö kommun. Bra tillgänglighet med skogsbilvägar.

Län: Jönköping

Kommun: Sävsjö

Areal: 355 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt och småvilt

Period: Ett år i taget, tillsvidareavtal

Visa karta och vägbeskrivning

Marken upplåts för all såväl högvilt som småviltsjakt. Området ingår i dag i Ruskåns ÄSO och har sannolikt en älgtilldelning om en vuxen vart annat år samt fri kalvjakt.

Jaktlag på Sveaskogs mark skall vara organiserade som förening med stadgar och protokollförda möten m.m. 

Under ”Övriga upplysningar” skall anges vilka som är jaktlagsmedlemmar, ålder, övriga jaktmöjligheter för jaktlaget idag, hur jakt bedrivs/jaktformer på ev jaktmark idag mm som jaktlaget vill åberopa. Det är inte tillåtet att utfodra eller åtla med rotfrukter.

Anbud angivet i kronor/ha skall vara Sveaskog tillhanda senast 2017-05-15.

Mer information

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker ett år i taget (tillsvidareavtal). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig

Västra Götaland

Tel: 036-34 19 93 036-34 19 93

Skicka e-post till Anders

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.