)

Jaktområde i småländska Mästreda, högvilt och småvilt

Jaga högvilt eller småvilt i varierad natur med god tillgänglighet och fina möjligheter till en lyckad jaktupplevelse.

Län: Kronoberg

Kommun: Växjö

Areal: 200 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt och småvilt

Period: Ett år i taget, tillsvidareavtal

Visa karta och vägbeskrivning

Jaktområdet är beläget 2,5 mil nordost om Växjö och 5 km öster om Braås. 

Det finns såväl nya hyggen, ungskogar och äldre skog inom området. Jaktområdet har dessutom 2 km strand mot sjön Madkroken.

Här finns goda möjligheter till smyg och vaktjakt.

Området ingår i dag i Södra Örkens Äso.

Anbud angivet i kronor skall vara Sveaskog tillhanda senast den 30 maj.

Mer information

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker ett år i taget (tillsvidareavtal). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Jakt- och klövviltsansvarig

Västra Götaland

Tel: 036-34 19 93 036-34 19 93

Skicka e-post till Anders

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.