)

Jaktområde i Högetorp, Oskarshamn

Vi erbjuder en unik jaktmark med god vilttillgång utanför Oskarshamn. Här finns fantastiska möjligheter till en lyckad jakt på älg, kronhjort, rådjur och vildsvin. 

Län: Kalmar

Kommun: Oskarshamn

Areal: 368 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt och småvilt

Period: Ett år i taget, tillsvidareavtal

Visa karta och vägbeskrivning

Välarronderad, omväxlande mark i norr gränsande till sjön Eckern. Inga störande större vägar. Mycket god viltbiotop: Älg (1 vuxen+fri kalv), kron, god tillgång (2 vuxna+fri kalv), vildsvin, god tillgång samt rådjur. 

Området ingår i Döderhults älg- och kronskötselområde. 

Anbud i kronor, exklusive moms, skall vara oss tillhanda senast 25 september. Tillträde 1/10 2017.

Mer information

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker ett år i taget (tillsvidareavtal). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Lars-Åke Svensson

Lars-Åke Svensson

Jakt- och klövviltansvarig

Östra Götaland

Tel: 019-19 50 03 019-19 50 03

Skicka e-post till Lars-Åke

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.