)

Veckoupplåtelse: Jaktmark i Jämtland, Mörtsjöberg, högvilt

Jaga älg, eller kanske björn, i naturskön omgivning. Här finns också möjlighet att övernatta och njuta av vedeldad bastu på kvällarna.

Län: Jämtland

Kommun: Strömsund

Areal: 4024 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt

Period: 2017-09-04 - 2017-09-10, v.36

Tilldelning: En tjur, en ko och 2 kalvar

Visa karta och vägbeskrivning

En jämtländsk jaktmark med alla skogstyper karaktäristiska för området, bergshöjder, blötmyrar och god skogsmark med rikligt bete för älg och björn. I norr begränsas marken av sjö och strax väster om marken möter Ammerån upp.

Vägsystemet är heltäckande. Med sina 4024 ha är marken rymlig och erbjuder många såtar för flera dagars intensiv jakt.

Jaktmark ingår i Skallsjöns älgsskötselområde. Älgtillgången bedöms som god. Möjlighet finns att också fälla björn förutsatt att det återstår björn att skjuta.

Anbudet skall anges som pris exkl moms. 

Sista anbudsdag 2017-05-28

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker enligt korttidsavtal angiven period (se ovan). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Petter Johansson

Petter Johansson

Jakt- och klövviltsansvarig

Västerbotten

Tel: 010-544 99 57 010-544 99 57

Skicka e-post till Petter

Fakta

  • Boende: Ja
  • WC/Dusch: Nej
  • Antal sovplatser: 8-10
    Laxsjökojan: 4 bäddar + möjlighet att ställa in 1-2 extra britsar. Bastu och sjöstrand. Vackert läge.
    Hallkojan: 4 bäddar, bra boende mitt ute i skogen.
  • Tillgång till el: Nej

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.