)

Veckoupplåtelse: Jaktområde Grenen, Västerbotten, hög- och småvilt

Jaktområdet Grenen består mestadels av tallskogar med rikligt inslag av myrmarker. Marken bedöms hålla en god tillgång på älg och är väl lämpad för löshundsjakt.

Län: Västerbotten

Kommun: Lycksele

Areal: 2985 ha

Avtalsform: Jakt, högvilt och småvilt

Period: 2016-09-18 - 2016-09-25, v.38

Tilldelning: 2 vuxna, fritt kalv

Visa karta och vägbeskrivning

Tilldelning är 2 vuxna älgar och fritt antal kalvar. Ytterligare tilldelning kan ske.

Boende kan bokas på Ansia Camping 0950-10083. Nära till viltuppköpare Söderlunds vilt i Lycksele. 

Sista anbudsdag 2017-05-28.

Försäljningssätt

Försäljning av upplåtelse sker genom "Lämna anbud" nedan. Upplåtelse sker enligt korttidsavtal angiven period (se ovan). Fri prövningsrätt förbehålls säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit bud eller att hålla en efterföljande förhandling eller auktion mellan budgivarna. 

Lämna anbud

Petter Johansson

Petter Johansson

Jakt- och klövviltsansvarig

Västerbotten

Tel: 010-544 99 57 010-544 99 57

Skicka e-post till Petter

Fakta

  • Boende: Nej
  • WC/Dusch: Nej

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Övriga upplysningar
Fyll i övriga upplysningar
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.