Våxtorp f.d. plantskola, Laholms kommun Område av Laholm Våxtorp 31:2

Fastigheten är belägen vid väg 115 två kilometer väster om Våxtorps samhälle.

Län: Halland

Kommun: Laholm

Areal: Ca: 1,5 ha

Avtalsform: Hus

Visa karta och vägbeskrivning

Områdets areal uppgår till cirka 1,5 ha. Fastigheternas byggnadsbestånd består av 7 byggnader omfattande totalt cirka 3 000 m2 lokalarea, fördelade på kontor med personalutrymmen, lilla och stora kylhallen, behandlingshall, garage och förråd. På fastigheten har det tidigare bedrivits plantskoleverksamhet.

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Björn Larsson

Björn Larsson

Ansvarig strategiska markaffärer

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.