)

Västerås Torp 2:1 Hel fastighet i Västerås kommun

Jord- och skogsegendom utan byggnader i Västerås kommun, Västmanlands län.

Län: Västmanland

Kommun: Västerås

Areal: 69 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En jord- och skogsegendom om 69 ha i direkt anslutning till Västerås. Egendomen är väl arronderad i ett sammanhängande skifte. Den produktiva skogsmarken är 60 ha med cirka 6 643 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 187 m3sk. Jakträtt medföljer egendomen. Västerås kommun är en attraktiv och expansiv ort i Mälardalen. Enligt den kommunala översiktsplanen planeras 40 000 nya bostäder byggas till år 2050.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-10-09

Prisidé: 6 700 000 kr.

Mer information

Prospekt

Skogsbruksplan med kartor

Metria fastighetssök

Översiktsplan

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.