)

Pajala Kangos Keräntöjärvi 7:1, område av

Skogsegendom utan byggnader i Pajala kommun, Norrbottens län.

Län: Norrbotten

Kommun: Pajala

Areal: 893 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En stor skogsegendom på 893 ha med väg till egendomen. Området ingår i Lumivaara jaktlag som jagar på cirka 7 731 ha. All skog är över 20 år och ligger i ett enda skifte. Den produktiva skogsmarken är 459 ha med cirka 35 279 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är bedömd till 4,5% motsvarande 1 526 m3sk. Talldominerade bestånd med skog i de flesta åldersklasser.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-10-09

Prisidé: 7 500 000 kr.

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.