)

Kalix Granön Karlsborg 6:1, område av

Skogsegendom i havsmiljö utan byggnader i Kalix kommun, Norrbottens län.

Län: Norrbotten

Kommun: Kalix

Areal: 149 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

BUDGIVNING PÅGÅR

En unik försäljning av en hel skärgårdsö med fina och växtliga skogar som håller hög virkesproduktion. Skogsegendomen ligger bara cirka 1 mil sjövägen från Karlsborgs pappersbruk. Tyngdpunkten av virkesvolymerna ligger i medelålders skogar. Fina områden för jakt och fiske. Den produktiva skogsmarken är 149 ha med cirka 17 287 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 714 m3sk motsvarande cirka 4 % i volymtillväxt.

Fastigheten säljs med en prisidé på 3,800 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-04-18.

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.