)

Arvidsjaur Jäkna-Abrure, Del av fastigheten Ståkke 1:1 i Arjeplogs kommun samt del av fastigheterna Abrure 1:1 och Akkajaure 1:1 i Arvidsjaurs kommun

Skogsegendom utan byggnader i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun, Norrbottens län.

Län: Norrbotten

Kommun: Arvidsjaur

Areal: 1050 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

En stor skogsegendom på cirka 1050 ha i närheten av Jäkna vid Piteälven samt mot Abrauresjön i söder. Egendomen har stor andel medelålders skog av fin tallkvalitet. Den produktiva skogsmarken är cirka 860 ha med cirka 71 000 m3sk i virkesförråd. En årlig tillväxt på cirka 2 900 m3sk/år. Inom egendomen finns även en egen fiskesjö.

Fastigheten säljs med en prisidé på 15 500 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-10-09.

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Lars-Erik Bergström

Lars-Erik Bergström

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i södra Norrbotten, Västerbotten samt Ångermanland och norra Jämtland.

Tel: 0929-168 33 0929-168 33

Adress: Nygrensvägen 1, 942 33 Älvsbyn

Skicka e-post till Lars-Erik

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.