)

Ängelholm 3:137 Unik stadsnära skogsegendom

Nu finns chansen att förvärva skogsmark i direkt närhet till centrala Ängelholm.

Län: Skåne

Kommun: Ängleholm

Areal: ca 310 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

Egendomen har en attraktiv stadsnära placering mellan Ängelholms centrum och Skälderviken.

Fastigheten Ängelholm 3:137 är en skogsegendom om cirka 310 ha och cirka 10 ha vatten i Rönneå. Fastigheten består av tre områden.

Den produktiva skogsmarken uppgår till ungefär 297 ha med ett uppskattat virkesförråd om cirka 46 200 m³sk. Till fastigheten hör även en enklare byggnad i form av tidigare bevakningsstuga vid Skäldervikens strand.

Mer information

Prospekt - med skogsbruksplan och kartor

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Björn Larsson

Björn Larsson

Ansvarig strategiska markaffärer

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.