Älvdalen Storkölen Område av Storbo 1:17, 39:2, 34:1,33:2, 32:1, 27:1

Skogsegendom utan byggnader i Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Län: Dalarna

Kommun: Älvdalen

Areal: 501 ha

Avtalsform: Skog

Visa karta och vägbeskrivning

BUDGIVNING PÅGÅR

En skogsegendom om 501 ha gränsande mot väg. Egendomen är väl arronderad i ett stort skifte med talldominerade bestånd. Fastigheterna Storbo 39:2, 34:1, 33:2, 32:1, 27:1 har andel i Särna Idre besparingsskog. Andel i besparingsskogen ger möjlighet att få ekonomiskt bidrag vid återväxtåtgärder m.m. samt förtur vid lösande av jaktkort på besparingsskogens marker. (Mer information: www.besparingsskogen.se/sarna-idre/) Den produktiva skogsmarken är 232 ha med cirka 13 503 m3sk i virkesförråd. Den årliga tillväxten är cirka 488 m3sk.

Fastigheten säljs med en prisidé på 2 700 000 kr.

Anbud ska vara oss tillhanda senast den 2017-04-18.

Mer information

För att beställa ovanstående material i tryckt form vänligen kontakta Kundcenter,
0771-787 100 eller kundcenter@sveaskog.se

Lämna anbud

Sören Åhlund

Sören Åhlund

Fastighetsansvarig

Skogsegendomar i norra Norrbotten samt i hela Svealand, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och södra Jämtland.

Tel: 0920-25 82 86 0920-25 82 86

Adress: Företagsvägen 9, 954 33 Gammelstad

Skicka e-post till Sören

Lämna anbud

Fyll i Namn
Fyll i Personnummer
Fyll i Adress
Fyll i Postnummer
Fyll i Ort
Fyll i Mobil
Fyll i giltig E-post
Bud
Fyll i Bokstäver
Fyll i Siffror
Finansiering
Fyll i Bankreferens, köpeskillingens erläggande
Underskrift
Fyll i Ort och datum
Fyll i Namn
Ditt anbud är registrerat och gäller från det att du erhållit ett bekräftelsemail
Sparar Sparar...

§6 Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, org.nr 556016-9020). Genom att skicka in ett anbud godkänner ni att de lämnade uppgifterna behandlas av Sveaskog i syfte att kunna följa upp anbud av försäljningsobjekt. Tredje part i form av driftspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av era personuppgifter. Ni har rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran erhålla besked om vilka personuppgifter bolaget behandlar. Ni har även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.